ตราประจำหน่วย
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(สทพ.นทพ.)

กรอบ - สีน้ำเงินเข้ม
ภายในวงกลมใหญ่ - มีตัวอักษร Angsana upc สีน้ำเงินเข้ม
- มีจุดสีดำแบ่งครึ่งระหว่างด้านบนและด้านล่าง
- ด้านบน คำว่า ความรู้ ปัญญา พัฒนาชาติไทย มีขนาดเล็กกว่า ด้านล่าง
- ด้านล่าง คำว่าสำนักงานทหารพัฒนา
ภายในวงกลมเล็ก - รัศมี ๙๕ เส้นสีเหลือง หมายถึง การผยแพร่ความรู้สประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศ
ภายในหนังสือ - คบเพลิง สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
- หนังสือ สีขาว หมายถึง ความรู้ด้านการศึกษา (กวท.ศฝษ.สทพ.นทพ.)
- รวงขว สีเขียว หมายถึง ความรู้ค้นการเกษตร (กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ.)
- ฟันเพื่อง ๑๓ ฟันเฟือง สีน้ำงิน หมายถึง ความรู้ด้านช่าง (กวอ.ศฝษ.สทพ.นทพ.)