ยินดีต้อนรับทุกท่าน
เข้าสู่ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563