กองบรรณาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เลขที่ 8 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
E-mail:   editor.mdjournal@gmail.com


Editor : นาวาตรีหญิง วรรณ์นัทชา ฉัตรรัณย์จวน
Lieutenant Junior Grade  Wannutcha Chutrrunjoun