ยินดีต้อนรับทุกท่าน
เข้าสู่ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ
รหัส
ชื้่อโครงการ
งบประมาณ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
  P62010025164 ครุภัณฑ์สาย การสัตว์ 18,741,00.-  
         

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ
รหัส
ชื้่อโครงการ
งบประมาณ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศ
1. P60120006231 จัดซื้อพลาสติกครอบถุงมือ 945,000.- 12/2560
2. P60120006177 จัดซื้ออาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับเลี้ยงพ่อสุกรพันธุ์ และแม่สุกรพันธุ์ 514,500.- 12/2560
3. P60120005935 ซื้อไนโตรเจนเหลว ประจำปีงบประมาณ 2561 1,440,000.- 12/2560
4. P61060020254 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่องเที่ยวเขตทหาร 1,215,307.- 7/2561